ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 4. července 2017 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Tazatel požadoval poskytnutí informací o kancelářských budovách ve vlastnictví a užívání ČTÚ včetně plochy, počtu zaměstnanců a nákladech za úklid těchto budov v letech 2014, 2015 a 2016 včetně uvedení dodavatelských firem a způsobu jejich výběru.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli poskytnuty informace dne 17. 7. 2017.

čj. ČTÚ-42 307/2017-602
odbor ekonomický

Soubory ke stažení
Top