ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel elektronicky dne 28.6.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací ve věci využívání provozních a lokalizačních údajů Policíí ČR za roky 2011 - 2016.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, byly dne 11. července  2017 žadateli v zákonné lhůtě požadované informace poskytnuty dopisem s přílohami, a to prostřednictvím uvedené datové schránky.

čj. ČTÚ 41 335/2017-604
samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Soubory ke stažení
Top