ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 30. 6. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkající se návrhu nařízení týkajícího se přeshraničního dodávání balíků a sděluje postoje ČTÚ k tomuto nařízení.

Informace byly poskytnuty žadateli na jeho elektronickou adresu dne 10. 7. 2017. K části dotazu bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

čj. ČTÚ-41 314/2017-618
samostatné oddělení mezinárodní spolupráce

Soubory ke stažení
Top