ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 29. 6. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se správního řízení ve věci podílů pro stanovení příspěvků na účet pro financování základních poštovních služeb.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace sdělením na jeho elektronickou adresu dne 12. července 2017.

čj. ČTÚ-41 469/2017-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top