ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. prosince 2015 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí informace, zda Úřad v minulosti uzavřel spolupráci se společnostmi:

  1. NEWTON Media, a.s. (IČO: 281 68 356),
  2. Anopress IT, a.s. (IČO: 266 94 484),
  3. Bisnode Česká republika, a.s. (IČO: 630 78 201),

a v případě že ano, o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 17. prosince 2015.

čj. ČTÚ-87 815/2015-606
odbor legislativní a právní

Top