ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 14. 6. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů souvisejících s plánovaným uvolněním pásma 700 MHz v České republice a s ním souvisejícím přechodem na DVB-T2.

Požadované informace, které spadají do kompetence ČTÚ, byly poskytnuty dne 21. 6. 2017 dopisem včetně příloh.

Na požadované informace, které nespadají do kompetence ČTÚ, vydal ČTÚ dne 21. 6. 2017 rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-36 613/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top