ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 16. května 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o zaslání rozhodnutí ČTÚ týkajících se využívání obchodních podmínek a rámcových smluv v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím zaslal ČTÚ žadatelce v zákonné lhůtě odpověď dne 29. května 2017.

čj. ČTÚ-31 588/2017-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top