ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 23. května 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se probíhajícího tří kriteriálního testu trhu mobilních komunikací. Konkrétně žadatel požádal o harmonogram tohoto testu, aktuální fázi a předpokládaný termín vyhodnocení testu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 2. června 2017.

čj. ČTÚ-32 234/2017-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top