ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 8. května 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se se počtu dodávacích schrán, dohledu na plnění povinností České pošty, s.p. a seznamu pošt.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ po konzultaci s jiným povinným subjektem ve smyslu § 14 odst. 7 písm. c) tohoto zákona žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 29. května 2017.

 

čj. ČTÚ-28 108/2017-610
odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top