ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 11. května 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se požadavku České pošty, s.p., aby nemusela mít některé z provozoven otevřeny každý pracovní den. Konkrétně požádal o sdělení, zda ČTÚ vede jednání o takovém požadavku, které subjekty jsou účastníky jednání a proč jsou taková jednání vedena.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 22. 5. 2017.

čj. ČTÚ-28 162/2017-610
odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top