ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 7. 4. 2017 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatelka požádala o zaslání kompletní kopie spisu vedeného ČTÚ pod čj. ČTÚ-39 191/2013-638.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadatelce v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace v podobě anonymizovaných kopií spisové dokumentace, zaslaná na adresu uvedenou v žádosti, a to dne 5. 5. 2017.

čj. ČTÚ-20 899/2017-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top