ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 18. dubna 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informace:

  1. sdělení aktuálního počtu rozkladových komisí v ČTÚ včetně jejich zaměření;
  2. zaslání kopií statutu a jednacího řádu rozkladové komise ve smyslu § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  3. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu rozhodnutí ministra nebo vedoucího ústředního  správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu statutu a jednacímu řádu, nejpozději však za posledních 5 let;
  4. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu návrhů na rozhodnutí ministra nebo vedoucího ústředního správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu statutu a jednacímu řádu, nejpozději však za posledních 5 let;
  5. zaslání statistik rozhodování podle aktuálních znění statutu a jednacího řádu, tzn. zejména počet vydaných rozhodnutí v prvním stupni, počet podaných rozkladů proti nim a způsoby rozhodnutí o rozkladech ve smyslu § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace e-mailem včetně příloh, a to dne 3. května 2017.

Čj. ČTÚ-23 841/2017-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
Top