ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 7. března 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval zpřístupnění etického kodexu platného pro pracovníky ČTÚ, především ustanoveních upravujících jednání pracovníků ČTÚ, jež se přímo nebo nepřímo dotýkají veřejnosti.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace e-mailem ze dne 10. března 2017.

čj. ČTÚ-13 010/2017-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top