ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 6. února 2017 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel se dotazoval na výši skutečně vyplaceného platu nejvýše postavených úředníků ČTÚ za rok 2016, včetně uvedení jména, příjmení, pracovního zařazení a počtu měsíců, za které byl plat vyplacen, a dále na výši skutečně vyplacené odměny za rok 2016 u těchto zaměstnanců.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace e-mailem ze dne 16. února 2017.

čj. ČTÚ-7 228/2017-601
odbor personální

Top