ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 19. 1. 2017 žádost o poskytnutí informací týkajících se možností a způsobů využívání kmitočtového pásma podle všeobecného rozhodnutí č. VO-R/12/09.2010-12.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadovanou informaci dopisem dne 26. ledna 2017.

čj. ČTÚ-4 238/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top