ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 21. 11. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Úřad byl žádán o poskytnutí informací k počtu kontrol provedených Českým telekomunikačním úřadem, odborem pro východočeskou oblast, ohledně porušení § 63 zákona o elektronických komunikacích za období od 1. 8. 2016 do 21. 11. 2016, vyhotovení výpisu kontrolovaných subjektů, uvedení subjektů, s nimiž bylo zahájeno správní řízení, jaké konkrétní pochybení bylo případně zjištěno a jaké byly uděleny sankce subjektům, u nichž bylo zjištěno pochybení

Žádosti bylo po jejím doplnění a uhrazení požadovaných nákladů vyhověno a informace byly poskytnuty způsobem podle § 4a odst. 2 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci.

čj. ČTÚ-107 936/2016-636
odbor pro východočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top