ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 12. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se konkrétních podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 410–425 MHz.

V části žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které mohl Úřad poskytnout, byly informace poskytnuty žadateli dopisem ze dne 16. 12. 2016 a dopisem ze dne 15. 2. 2017.

V části žádosti o poskytnutí informací týkajících se konkrétních podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydal Úřad dne 16. 12. 2016 samostatné Rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ-110 746/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top