ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 8. prosince 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí aktuálního seznamu osob, které v ČR poskytují své služby jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator) včetně značkových přeprodejců ("brand reseller") a aktuální tržní podíly jednotlivých MNO (Mobile Network Operator) a MVNO na maloobchodním trhu (např. podle počtu aktivních SIM karet či jiného objektivního kritéria).

Protože žádosti nebylo možné vyhovět zcela, vydal ČTÚ v zákonné lhůtě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím a zbylou část požadovaných informací poskytl v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě. Sdělení o poskytnutí informací a požadované informace, které nebyly předmětem rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, byly zaslány na elektronickou adresu žadatele dne 21. prosince 2016. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti bylo týž den samostatným dopisem odesláno na adresu žadatele.

Přílohy:

  • Příloha č. 1:    Seznam osob, které v ČR poskytují své služby jako MVNO
  • Příloha č. 2:    Tržní podíly jednotlivých MNO a souhrnného podílu MVNO na maloobchodním trhu dle počtu aktivních SIM karet

čj. ČTÚ-112 083/2016-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top