ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 28. listopadu 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí dokumentu s výsledkem vyřízení reklamace dodání u České pošty a informaci o náležitostech vyrozumění o výsledku reklamace.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě částečně poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 1. prosince 2016 a s odkazem na § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žádost částečně odložena.

čj. ČTÚ-109 826/2016-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top