ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla doručena dne 23. 9. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Úřad byl žádán o zaslání kopií nových podkladů pro rozhodnutí, zařazených do spisu, čj. ČTÚ-111 779/2011-636, po datu 7. 8. 2015, a to v souladu s ustanovením § 14 a § 4a odst. 2 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti bylo po jejím posouzení vyhověno a informace byly poskytnuty způsobem podle § 4a odst. 2 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci.

čj. ČTÚ-94 987/2016-636
odbor pro východočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top