ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 9. 2016 žádost poskytnutí rozhodnutí čj. ČTÚ_42 099/2015-613/V. vyř. ze dne 20. listopadu 2015, o nevyhovění žádosti o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,1800 MHz a 2600 MHz vydaného pod čj. ČTÚ-77 777/2013- 613/XLI. vyř.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadovanou informaci dopisem dne 19. září 2016.

čj. ČTÚ-82 825/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top