ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 23. srpna 2016 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V reakci na výzvu Úřadu ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím upřesnil žadatel tuto žádost podáním doručeným Úřadu dne 29. srpna 2016.

Žadatel požádal o poskytnutí informace:

  • o počtu správních žalob, které Úřad podal v letech 2012-2016 proti orgánu veřejné moci nebo organizační složce státu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadovanou informaci dopisem ze dne 8. září 2016.

čj. ČTÚ-82 117/2016-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
Top