ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 8. 2016 žádost o zaslání veškerých rozhodnutí Úřadu, které se týkají v žádosti uvedených účastníků řízení, popř. některého žadatele jako účastníka řízení, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadatelce v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace v podobě dvou rozhodnutí (1, 2) Úřadu, a to prostřednictvím datové schránky dne 2. září 2016.

čj. ČTÚ-84 281/2016-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top