ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad, odbor informatiky, obdržel dne 29. července 2016 žádost od společnosti Transparency International – Česká republika, o.p.s. o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost požádala o zaslání informací týkajících se smluv mezi Českým telekomunikačním úřadem a poskytovatelem právních informačních systémů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím systému datových schránek dne 4. srpna 2016.

čj. ČTÚ-73 367/2016-623
odbor informatiky

Soubory ke stažení
Top