ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. 7. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán žadatelem o informace týkající se výsledku správního řízení o správním deliktu dle §118 odst. 14, písm. ac) ad) z. č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění účinném  do 3. 12. 2014, které bylo vedeno Úřadem se společností T-Mobile Czech Republic a.s. pro porušení povinnosti vyplývající společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. z ust. § 63 odst. 10 z. č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 3. 12. 2014   a povinnosti z ust. § 63 odst. 11 ve spojení s § 63 odst. 1, písm. p)  z. č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 3. 12. 2014. O výše uvedené informace žadatel žádal v souvislosti s jeho podnětem, který byl předmětem šetření Úřadu pod čj. ČTÚ-18 654/2015-638.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to prostřednictvím datové schránky dne 4. srpna 2016.

čj. ČTÚ-72 418/2016-638
odbor pro severomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top