ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační Úřad (dále jen Úřad“) obdržel dne 27. 7. 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel svou žádost rozdělil do dvou bodů, kterými požadoval sdělit následující informace.

  1. Zaslání rozhodnutí ČTÚ o udělení pokuty ve výši 4,5 milionu korun obchodní společnosti O2 Czech Republic a.s. za nekalou obchodní praktiku v souvislosti s aktivací služby automatického obnovování datového objemu a za nesplnění informační povinnosti o právu účastníka ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny smlouvy.
  2. Zaslání rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ o rozkladu O2 k tomuto případu.

K oběma bodům byla žadateli poskytnuta informace dopisem ze dne 28. 7. 2016.

Čj. ČTÚ-70 401/2016-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

 

Soubory ke stažení
Top