ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 30. června 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tazatel požadoval sdělení, kolik dalších podnikatelů v odvětví elektronických komunikací bylo dotázáno, zda propagovali své služby v letech 2004-2009 v obcích do 5 tisíc obyvatel, kolik jich odpovědělo, kolik je v prodlení a s kolika bylo zahájeno řízení o pokutě.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty informace připojeným dopisem dne 11. 7. 2016.


čj. ČTÚ-66 594/2016-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top