ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 31. května 2016 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tazatel požadoval poskytnutí všech smluv se společností RADNICE a.s., IČO 25265083, všech nájemních smluv k budově Velké náměstí 1, Hradec Králové, a sdělení počtu zaměstnanců a jejich úvazků v odboru pro východočeskou oblast.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty informace připojeným e-mailem včetně příloh dne 9. 6. 2016.

čj. ČTÚ-54 013/2016-602
odbor ekonomický

Soubory ke stažení
Přílohy(7.68 MB)
Top