ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 15. května 2016 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informace:

  1. o aktuálním počtu rozkladových komisí působících v ČTÚ a jejich zaměření, 
  2. zaslání statutu a jednacího řádu rozkladových komisí,
  3. kdo je členem rozkladových komisí,
  4. kolikrát rozkladové komise zasedaly v letech 2014 a 2015,
  5. kolik bylo vedeno rozkladových řízení v letech 2014 a 2015,
  6. v kolika případech bylo vyhověno stanovisku rozkladové komise.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytl požadované informace, a to dne 27. května 2016.

Čj. ČTÚ-51 148/2016-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

 

Soubory ke stažení
Top