ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 1. 2023 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, a to o poskytnutí spisového přehledu k čj. ČTÚ-46 998/2022-638 a dále o poskytnutí rozhodnutí k uvedenému číslu jednacímu, pokud bylo Úřadem vydáno.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 26. 1. 2023.
 

čj. ČTÚ-3 535/2023-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast
 

Soubory ke stažení
Top