ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. 1. 2023 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informací, a to rozhodnutí ve věci „sp. zn. ČTÚ-7911/2018-631/VIII. vyř-ZvM“. Úřad žadateli poskytl Rozhodnutí ve věci čj. ČTÚ-7911/2018-631/VIII. vyř-ZvM v anonymizovaném znění.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 9. 1. 2023.
 

čj. ČTÚ-595/2023-631
odbor pro oblast Praha

 

Soubory ke stažení
Top