ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 7. listopadu 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí zadání všech písemných testů ze zkoušek k získání jednotlivých průkazů odborné způsobilosti uskutečněných v roce 2022 (obsahující náhodně vybrané množiny otázek včetně nabízených variant odpovědí v jednotlivých testech).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli poskytnuty požadované informace dopisem 9. ledna 2023.

čj. ČTÚ-51 966/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top