ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 15. dubna 2016 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o zaslání rozhodnutí, jímž Český telekomunikační úřad rozhodl ve věci automatické aktivace služby „Data nad rámec balíčku“ obchodní společností Vodafone Czech Republic a.s.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace, včetně přílohy (rozhodnutí), a to dne 21. dubna 2016.

č.j. ČTÚ-40 208/2016-603
odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
Top