ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. 12. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí úředního záznamu, usnesení či obdobného dokumentu, kterým bylo zahájeno správní řízení „sp. zn. ČTÚ-46 998/2022“ a poskytnutí „rozhodnutí v řízení sp. zn. ČTÚ-46 998/2022, pokud již bylo vydáno“.
Úřad žadateli poskytl Oznámení o zahájení správního řízení čj. ČTÚ-46 998/2022-638/II.vyř. - OsE v anonymizovaném znění a dále bylo žadateli sděleno, že správní řízení k dnešnímu dni nebylo ukončeno a rozhodnutí ve věci nebylo vydáno.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 22. 12. 2022.
 

čj. ČTÚ-55 795/2022-638
                                                                                             odbor pro severomoravskou oblast

 

 

 

Soubory ke stažení
Top