ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. prosince 2022 od žadatelky žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádá o poskytnutí informací týkajících se budování datových sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Žadatelka ve své žádosti formulovala devět dotazů k podnikateli v elektronických komunikacích s pořadovým číslem osvědčení 4773, kterým je společnost STARLINK INTERNET SERVICES LIMITED, se sídlem 5th Floor Beaux Lane House, Mercer Street Lower, D02DH60 Dublin 2 (dále jen „STARLINK“). 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadatelce poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 20. prosince 2022.
 

čj. ČTÚ-55 550/2022-639
oddělení metodiky rozhodování sporů
a ochrany spotřebitele

 

 

Soubory ke stažení
Top