ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 11. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatelka požádala o poskytnutí informací vztahujících se k rozhodnutí čj. 
ČTÚ-49 916/2022-637 vyř. – OnT. Konkrétně položila tyto otázky: „Je v této věci příkaz ze dne 09. 11. 2022 pravomocný? Byl proti příkazu podán odpor? Pokud byl podán odpor, žádám o poskytnutí tohoto odporu“.

Úřad k položeným otázkám sdělil, že předmětný příkaz nabyl právní moci dne 19. 11. 2022. Dále bylo žadatelce sděleno, že proti rozhodnutí nebyl podán odpor.

Žádost byla vyřízena datovou zprávou ze dne 7. 12. 2022.
 

č.j. ČTÚ-53 379/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top