ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. 12. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k jeho podání ze dne 20. 11. 2022 ve věci dodání zásilky provozovatele Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., a to konkrétně o kopii dokladu, kterým provozovatel doložil adresní údaje zadané odesílatelem, kopii dokladu, kterým provozovatel doložil, že doručovací pokus nebyl úspěšný a kopii dokladu, kterým provozovatel doložil, že odesílatel zadal novou doručovací adresu v Belgii.

Žadateli byla 2022 zaslána kopie vyjádření provozovatele ze dne 28. 11. 2022, jehož obsahem jsou všechny požadované doklady.

Žádost byla vyřízena mailovou zprávou ze dne 21. 12. 2022.
 

 č.j. ČTÚ-56 098/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top