ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 9. listopadu 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informací a dokumentů souvisejících se záměrem vydání rozhodnutí o změně přídělů rádiových kmitočtů společností Czech Digital Group, a.s., Česká televize, České radiokomunikace a.s., Český rozhlas, Digital Broadcasting s.r.o., incrate s.r.o., Inmarsat Ventures SE, Nordic Telecom 5G a.s., O2 Czech Republic a.s., PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace dopisem 23. listopadu 2022.

čj. ČTÚ-52 269/2022-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top