ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 26. 9. 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací pro zpracování odborné práce žadatele týkající se problematiky ve věci řízení bezpečnosti v rámci státní správy.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 18. října 2022 zaslaným do e-mailu žadatele.

čj. ČTÚ-43 774/2022-604
Samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Soubory ke stažení
Top