ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. dubna 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí informací o počtu pokut pravomocně udělených Úřadem v roce 2015 za porušení povinností podle § 80 zákona o elektronických komunikacích a o průměrné výši těchto pokut.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 22. dubna 2016.

čj. ČTÚ-41 090/2016-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top