ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 11. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou je (či) bylo vedeno řízení o přestupku, dle přiloženého oznámení, tj. zda Úřad vede řízení o přestupku ve věci uskutečněného zlomyslného volání, na tísňové číslo hasičského záchranného sboru podle § 119 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů učiněného osobou uvedenou v žádosti, dne 1. 6. 2022.
K dotazu žadatele, zda bylo řízení zahájeno, Úřad uvedl, že nikoliv. Žadateli bylo dále sděleno, že se věc prověřuje.
Dále byl Úřad v žádosti požádán o poskytnutí anonymizovaného spisového přehledu daného řízení a anonymizovaného záznamu o odložení věci.
K tomu Úřad žadateli sdělil, že vzhledem k tomu, že toto (případné) správní řízení dosud neproběhlo, nemá Úřad požadované (informace) objektivně k dispozici.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 14. 11. 2022
 

čj. ČTÚ-50 408/2022-638
                                                                                             odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top