ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 10. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, zda se Úřad v letech 2021 a 2022 zabýval stížnostmi, podněty či námitkami proti vyřízení reklamace, ve věci deinstalačního poplatku ve výši 900,00 Kč, který si při ukončení smlouvy účtuje společnost STARNET, s.r.o., IČO 260 41 561, se sídlem Žižkova třída 226/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „společnost STARNET“). Dále žadatel žádal o poskytnutí anonymizovaných dokumentů, kterými byly případné stížnosti, podněty či námitky proti vyřízení reklamace Úřadem vyřízeny, popř. o obecnou informaci o počtu podání ve věci deinstalačního poplatku, který účtuje společnost STARNET a výsledku, jak byla tato podání vyřízena.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 17. 10. 2022.
 

                                                                                     čj. ČTÚ-44 675/2022-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top