ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. 9. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Žadatelka se domáhala poskytnutí informací týkající se řízení se sp. zn.ČTÚ-28 679/2022 637/III. vyř. – OnT, a to, zda bylo v této věci vydáno rozhodnutí 1. stupně? Pokud ano, požadovala poskytnutí tohoto rozhodnutí. Zda byl v této věci podán ze strany České pošty rozklad? Pokud ano, požadovala poskytnutí podaného rozkladu. Dále požadovala poskytnutí rozhodnutí o rozkladu.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím bylo žadatelce sděleno, že na základě její stížnosti vedené pod sp. zn. ČTÚ-28 679/2022-637 vyř. – OnT nebylo k dnešnímu dni v řízení zahajovaném z moci úřední vydáno rozhodnutí 1. stupně, a nedošlo tedy ani k podání rozkladu či vydání rozhodnutí o rozkladu.
Žádost byla vyřízena datovou zprávou ze dne 23. 9. 2022.
 

č.j. ČTÚ-40 808/2022-637
Český telekomunikační úřad
odbor pro jihomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top