ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. září 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

Úřad byl žadatelem požádán o poskytnutí informací, týkajících se způsobu zjištění informací (a jejich rozsahu) od subjektů, které mohou potenciálně využít národní roaming podle podmínek aukce rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz z roku 2020. Žadatel předmětné informace, včetně konkrétních odpovědí dotčených subjektů, požadoval v návaznosti na jejich využití ze strany Úřadu v textu návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, který byl období 17. srpna až 19. září 2022 předmětem veřejné konzultace.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty některé požadované informace, a to e-mailem dne 21. září 2022. Žádost však byla po jejím posouzení částečně odmítnuta, v souladu s § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to ve věci poskytnutí plného znění odpovědí dotčených subjektů, neboť tyto odpovědi obsahují obchodní tajemství. V tomto smyslu vydal Úřad rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti, které bylo rovněž zasláno žadateli dne 21. září 2022.

ČTÚ-40 775/2022-611
odbor ekonomické regulace

Soubory ke stažení
Top