ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. září 2022 od žadatele žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatel žádá o poskytnutí informace o nejnižší, nejvyšší a průměrné částce náhrady nákladů řízení, kterou Úřad za rok 2021 přiznal poskytovateli služeb elektronických komunikací. Žadatel požadoval informaci pouze ve vztahu k námitkám spotřebitelů proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny služeb elektronických komunikací, kde jako odpůrci vystupují telefonní operátoři. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 15. září 2022.
 

                                                                                                 čj. ČTÚ-40 676/2022-639

                                              oddělení metodiky rozhodování sporů
a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Top