ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. srpna 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žádost se týkala poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům Úřadu formou stravenkového paušálu a formou stravenky. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem  dne 7. září 2022.

                                                                                                                                                                        čj. ČTÚ-39 307/2022-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top