ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 8. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí informace, a to o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí, podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to konečných rozhodnutí ve věci čj. ČTÚ-130 296/2022-638/V. vyř.-ŠgM.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím datové zprávy ze dne 2. 9. 2022.
 

č. j. ČTÚ-38 638/2022-638
                                                                                            odbor pro severomoravskou oblast

 

Soubory ke stažení
Top