ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 18. 8. 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí rozhodnutí čj. ČTÚ-117 966/2010-603 ze dne 1. 11. 2010, čj. ČTÚ-117 966/2010-603/XVI.vyř. ze dne 19. 4. 2016, rozhodnutí
čj. ČTÚ-117 966/2010-603/XXII.vyř. ze dne 23. 3. 2018 a čj. ČTÚ-57 438/2007-611/XIX.vyř. ze dne 23. 7. 2010 ve verzi anonymizované co se týká případných zákonných požadavků na ochranu osobních údajů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 24. 8. 2022 zaslaným do datové schránky žadatele.

Čj. ČTÚ-37 079/2022-603

odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
Top