ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel 22. března 2021 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících týkající se rozkladových komisí, rozhodování předsedkyně Rady podle doporučení rozkladové komise, počty právnicky vzdělaných osob v ČTÚ či rozpočtových otázek, a dotazoval se na interní místní příslušnost při rozhodování konkrétní věci.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta část požadovaných informací dopisem 6. dubna 2021, další pak po upřesnění žádosti dopisem a jeho přílohami ze dne 19. dubna 2021 (viz níže).

čj. ČTÚ-15 312/2021-606
odbor legislativní a právní

Soubory ke stažení
i.pdf(345.77 KB)
ii.pdf(179.9 KB)
priloha1.pdf(450.68 KB)
priloha2.pdf(433.12 KB)
Top