ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Úřad byl požádán o informace, které se týkaly záznamu o úkonech předcházející kontrole vedené pod č.j.: ČTÚ-1085/20221-620LES, tj. záznamů z měření. V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace datovou schránkou dne 29. 1. 2021. Elektronické dokumenty obsahovaly zaslání protokolu, jehož přílohou byl protokol o kontrole a záznam o šetření rušení. Odpověď na požadovanou informaci, tj. úkony předcházející kontrole byly popsány v záznamu o šetření rušení.
 

čj. ČTÚ-55 161/2021-622
odbor kontroly

 

Soubory ke stažení
Top